Vyvažování rotorů strojů - bezdemontážní metoda

V případech, kdy rotující strojní zařízení vykazuje zvýšené vibrace, je možné pomocí vibrační diagnostiky (vibrodiagnostiky) určit příčinu zhoršeného dynamického stavu stroje. Nevývahu rotoru mohou způsobit nečistoty, trhliny, usazeniny vlivem mechanického opotřebení, koroze, nedbalost (např. namotání textilie), tepelná deformace, apod. Nevyváženost se ve frekvenčních spektrech projevuje typickým způsobem, kdy pomocí analýzy spekter lze specifikovat příčinu vibrací a provést nápravné kroky pro navrácení stroje do provozuschopného stavu. Provádíme vyvažování rotačních strojů (typicky oběžných kol ventilátorů, setrvačníků, řemenic) přímo na místě - jedná se o tzv. bezdemontážní způsob vyvažování, kdy odpadá nutnost demontáže oběžného kola a odvoz na vyvažovací stand.

Damitech bezdemontážní vyvažování oběžného kola ventilátoru

Ustavování hřídelí (spojek) - laserové měření souososti

Nesouosost hřídelí se projevuje zvýšením vibrací, jež mají negativní vliv na vlastní komponenty stroje, které jsou zvýšenými vibracemi více mechanicky i tepelně namáhány (ložiska, těsnění, elektrické prvky elektromotoru, apod.) Taktéž dochází k výraznějšímu opotřebení spojek a vyšší spotřebě energie. Realizujeme ustavování hřídelí rotačních strojů - jedná se o laserové měření (ne) souososti za účelem osového vyrovnání hřídelí hnacího a hnaného prvku strojního celku.

DamiTech - ustavování hřídelí (spojek) - laserové měření souosostiDamiTech - ustavování hřídelí (spojek) - laserové měření souososti