Vážení,

vítáme Vás na stránkách společnosti DamiTech.

Zabýváme se měřením rotačních strojních zařízení a analýzou vibrací, provádíme provozní vyvažování a ustavování točivých strojů. Mezi hlavní diagnostikovaná zařízení patří elektromotory, převodovky, čerpadla, vývěvy, dmychadla, ventilátory, šroubové a lamelové kompresory, brusky, lisy, obráběcí centra, drtící a třídící technika, kašírovací válce, kalandrovací válce, aj. Jsme certifikování pracovníci v oblasti technické diagnostiky.

Technická diagnostika je obor, využívající specifické metody pro zjišťování skutečného technického stavu strojních zařízení. Každý stroj během svého provozu vysílá do okolí signály, které vypovídají o jeho technickém stavu (vibrace, teplota, hluk, aj.). Tyto signály lze vhodnými metodami technické diagnostiky analyzovat a tím odhalit skryté závady stroje.

Nabízíme komplexní služby z oboru technické diagnostiky, jež mají za cíl stanovit skutečný technický stav strojních zařízení diagnostickým měřením s minimálními požadavky na omezení, případně přerušení chodu zařízení. Vhodné využití metod a postupů technické diagnostiky snižuje riziko nečekaných poruch a zvyšuje spolehlivost a bezpečnost strojů. Jedině vysoká spolehlivost eliminuje nežádoucí prostoje z důvodu náhlých závad a předchází výrazným finančním ztrátám, kdy je riziko přerušení výroby v důsledku havárie snížené na minimum.

Pravidelné diagnostické měření a sledování stavu strojů poskytuje podnikové údržbě možnost efektivnějšího plánování oprav, tzn. schopnost plánovat důležité opravy na dobu, kdy jsou minimální ztráty z prostojů výroby (např. celofiremní dovolené, plánované odstávky, apod.).

DamiTech - vibrodiagnostika ložisek = vibrodiagnostika (vibrační diagnostika)

Provádíme komplexní diagnostická měření:

a také servisní činnost a školení: